Monthly Archives

Απρίλιος 2016

Άρθρο του κ. Μποσκόπουλου στη HealthDaily – “Η ανάγκη για Προγράμματα Στήριξης Ασθενών”

By | Άρθρα

Paris-BoscopoulosΈχει επανειλημμένα τονιστεί ότι οι οικονομικές συνθήκες και μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας της χώρας μας την τελευταία διετία  προσβάλουν το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Ειδικότερα οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο και έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη προστασία και φροντίδα.

Η εκπαίδευση των ασθενών στη θεραπεία, τη χρήση του φαρμάκου στα πλαίσια των οδηγιών του, αλλά και στις καθιερωμένες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της νόσου και η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της συμμόρφωσης στη θεραπεία, έχει σκοπό να υποστηριχθούν οι ασθενείς ή και το περιβάλλον τους και να έχουν  αποτελεσματική ρύθμιση της νόσου τους.

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) αδυνατούν να παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εκπαίδευση των ασθενών, αν και οι υποδείξεις ειδικών αναφέρουν ότι από το πεδίο αυτό μπορεί να αναμένεται βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, αλλά και μείωσης του κόστους θεραπείας για τους ΦΚΑ.

Η μη-συμμόρφωση των ασθενών στη συνταγογραφούμενη θεραπεία έχει υψηλό κόστος. Η απόκλιση και αλλαγή στη συμμόρφωση των ασθενών προκαλεί δομικές αλλαγές σε διάφορα επίπεδα κόστους του Συστήματος Υγείας αλλά μπορεί να είναι και μια επιπλέον πηγή ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ο ΠΟΥ έχει μελετήσει διεξοδικά το θέμα και έχει κάνει διαπιστώσεις και προτάσεις. Η συμμόρφωση στη θεραπεία στα χρόνια νοσήματα στον ανεπτυγμένο κόσμο είναι της τάξης του 50%, στις δε σε ανάπτυξη χώρες βρίσκεται ακόμα χαμηλότερα. Η ελλιπής συμμόρφωση στη θεραπεία στα χρόνια νοσήματα επηρεάζει δυσμενώς την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Ο διαβήτης είναι μια περίπτωση αυτοδιαχειριζόμενης νόσου και ένα παράδειγμα μάλλον δυναμικής παρά στατικής αντιμετώπισης, η παρέμβαση όμως θα μπορούσε να προσδώσει περισσότερη αυτονομία. Τα προτεινόμενα μοντέλα εστιάζονται στο να υπάρξει καλύτερη συνεργασία θεράποντα και ασθενούς στην τοποθέτηση των στόχων. Οι οργανωμένες παρεμβάσεις που διευκολύνουν την επικοινωνία και αναθεώρηση της στάσης των ασθενών π.χ. με νοσηλευτές, μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση του διαβήτη και να διευκολύνει τη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Η συμμόρφωση στην οστεοπόρωση είναι στο 20-30%, όπου οι ασθενείς μπορεί να διακόψουν τη θεραπεία τους στους 6 με 12 μήνες. Ο φόβος για ανεπιθύμητες ενέργειες κ.α. αναφέρονται συχνότερα σαν λόγοι για τη διακοπή, επιπλέον είναι μια ομάδα προϊόντων με ειδικές ανάγκες κατά τη χορήγηση.

Για την αποτελεσματική παροχή φροντίδας στα χρόνια νοσήματα, είναι σημαντικό ο ασθενής να έχει τη φροντίδα όλων όσων τον περιστοιχίζουν. Η κοινωνική παροχή, επίσημη ή ανεπίσημη έχει επανειλημμένα αναφερθεί ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τη συμμόρφωση. Προϋπόθεση είναι οι ασθενείς να μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να αντιληφθούν ότι η υγεία τους και η θεραπείας τους είναι μια προτεραιότητα για αυτούς. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειάζεται να πάρουμε τον έλεγχο από τα χέρια τους. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να είναι κοινωνικά αποκομμένοι ή να έχουν διενέξεις με τις οικογένειες τους. Μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες ψυχολογικές ή ψυχιατρικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, άγχος κλπ. που επηρεάζουν την αποτελεσματική θεραπεία. Όπως επίσης μπορεί να χρειάζεται παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας τους. Ο Διαβήτης, η Ρευματοειδής αρθρίτιδα, η Σκλήρυνση κατά πλάκας, η Νόσος του Crohn, η Νόσος του Πάρκινσον, οι Ομάδες αυξητικής ορμόνης, η Ογκολογία, αποτελούν κάποιες θεραπευτικές κατηγορίες για τις οποίες θα πρέπει να αναζητηθεί και θεσμοθετηθεί η παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης από κατάλληλα δομημένους και εκπαιδευμένους φορείς.

Οι ιατροί θα πρέπει να έχουν ένα βαθμό εκπαίδευσης στη διαχείριση της συμμόρφωσης. Θα πρέπει να υπάρχει μια σύγκλιση μεταξύ της προετοιμασίας του ασθενούς και της παρέμβασης από τον συνταγογράφο ιατρό. Πολύ συχνά οι φαρμακευτικές αγωγές συνταγογραφούνται σε ασθενείς που δεν είναι έτοιμοι να τις ακολουθήσουν. Ένας σωστά δομημένος ανεξάρτητος φορέας αναμένεται να έχει περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης και εκπαίδευσης της απαραίτητης αυτοδιαχείρισης.

Πάρις Μποσκόπουλος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων