Τεχνολογία

Η ForHealth έχει αναπτύξει και υλοποιήσει ένα μοναδικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών και υπηρεσιών, το Health Information Management System (HIMS).

Η διαδικασία ανάπτυξης και ενημέρωσης που ακολουθείται δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να υποστηριχτούν μία μεγάλη ποικιλία από σενάρια υπηρεσιών χωρίς να χάνεται η συνοχή και η ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών και δεδομένων.

Η εφαρμογή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα λογισμικού με πολλαπλά μέρη, σκοπός των οποίων είναι

  • Η ενιαία διαχείριση των υπηρεσιών και η άμεση ενημέρωση από και προς τους Ασθενείς, τους Γιατρούς και τις Φαρμακευτικές Εταιρείες
  • Η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Υποστήριξης
  • Οι Στατιστικές Αναφορές και Αναφορές Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης πραγματικού χρόνου

Η ForHealth έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της συλλογής και της αποθήκευσης των δεδομένων, ικανοποιώντας τις τοπικές ανάγκες του Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων.

Υποδομές 27001 – DR

Η ForHealth έχοντας ακροασθεί τις υψηλές απαιτήσεις του χώρου, είναι πάντα ενεργή σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας και ασφάλειας. H ίδια έχει σε εφαρμογή ISO 9001:2015 για τον ποιοτικό έλεγχο των υπηρεσιών της. Το 2015 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά, όπως η φιλοξενία της υποδομής μας σε πιστοποιημένο για την ασφάλεια κατά ISO 27001 ελληνικό data center.

Συστήματα Υπενθύμισης Φαρμακοληψίας – Ενημέρωσης Θεράποντος γιατρού

Med – M: Καινοτόμος μέθοδος Υπενθύμισης Φαρμακοληψίας (Med-M: Medication Monitoring) με χρήση ειδικών Συσκευών τεχνολογίας GSM/GPRS για αυτόματη αποστολή SMS σε περίπτωση μη λήψης του φαρμάκου την καθορισμένη ώρα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει εφαρμοσθεί σε ασθενείς με HIV, Επιληψία, Οστεοπόρωση, Καρδιακά Προβλήματα, Ηπατίτιδα, Διαβήτη, Λευχαιμία, Άσθμα κ.α, επιτυγχάνοντας επίπεδα Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης 90% ως 95%.  Η ευκολία στη χρήση και το μικρό μέγεθος της συσκευής το καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του ασθενή, καθώς μπορεί να την έχει συνέχεια μαζί του.

Αυτοματοποιημένα μηνύματα κειμένου (SMS) αποστέλλονται από το πληροφοριακό σύστημα της ForHealth προς τον ασθενή, κάθε φορά που εκείνος παραλείπει να λάβει την θεραπεία του, στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί. Αν παρόλα αυτά ο ασθενής δεν έχει λάβει ακόμα την θεραπεία του, τότε αποστέλλεται μήνυμα κειμένου σε κάποιον οικείο του, ο οποίος έχει υποδειχθεί από τον ασθενή.

Πλατφόρμα Αναφορών και Στατιστικών στοιχείων

Το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών και υπηρεσιών της ForHealth (HIMS) προσφέρει την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών αναφορών και αναφορών Φαρμακευτικής Συμμόρφωσης πραγματικού χρόνου.

Τα αιτήματα των πελατών μας μπορούν εύκολα να αξιολογηθούν και να αναπτυχθούν. Κάθε ανάγκη μπορεί να παραμετροποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του Προγράμματος Υποστήριξης και να αναπτυχθεί ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του.