Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων η οποία μοιράζεται το ίδιο όραμα, δηλαδή την παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προς Ασθενείς, Επαγγελματίες Υγείας και Φαρμακευτικές Εταιρείες.

Στην ForHealth πιστεύουμε ότι ο Ασθενής πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο και δικαιούται να λαμβάνει υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Υγείας, με κύριο γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες τους, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών, με κατανόηση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε θεραπευτικής κατηγορίας.

Από το 2012, οπότε και ιδρύθηκε η εταιρεία, είμαστε δίπλα σε χιλιάδες ασθενείς από όλη την Ελλάδα,   προσπαθώντας καθημερινά να τους προσφέρουμε Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι άνθρωποι μας

Ευστράτιος Γρημανέλης

Ευστράτιος Γρημανέλης

Γενικός Διευθυντής

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας, έχοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία στον τομέα της υγείας ως στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών, ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης της ForHealth το 2012.

Έκτοτε είναι βασικός πυλώνας και καθοδηγητής της ομάδας της ForHealth, υπεύθυνος για την ανάπτυξη της εταιρείας

Σωτήριος Κροντήρης

Σωτήριος Κροντήρης

Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης, Διασφάλισης Ποιότητας

Απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πολυμέσων, βρίσκεται στο χώρο των Προγραμμάτων Υποστήριξης ασθενών από το 2008. Είναι Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών υποδομών αλλά και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην ForHealth.

Παράλληλα επιβλέπει την τήρηση των Οδηγιών του Συστήματος Ποιότητας της ForHealth

Θανάσης Στραϊτούρης

Θανάσης Στραϊτούρης

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας, με μεταπτυχιακές σπουδές, έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Πωλήσεων σε διάφορες εταιρείες στον χώρο της Υγείας και παροχής υπηρεσιών. Από το 2012 βρίσκεται στο δυναμικό της ForHealth ως Sales Manager ενώ ως Project Manager είναι υπεύθυνος για την ομαλή υλοποίηση των Προγραμμάτων Υποστήριξης της ForHealth

Μιχαέλα Κολοκούρη

Μιχαέλα Κολοκούρη

Υπεύθυνη Φαρμακοεπαγρύπνησης

Απόφοιτος του Τμήματος Βιοχημείας, υπεύθυνη για τον έλεγχο και την ορθή τήρηση των Οδηγιών Φαρμακοεπαγρύπνησης τόσο βάσει των εσωτερικών διαδικασιών της ForHealth, όσο και βάσει των εσωτερικών διαδικασιών των συνεργαζόμενων φαρμακευτικών εταιρειών.

Σεραφείμ Δράκος

Σεραφείμ Δράκος

Νοσηλευτής Δικτύου

Νοσηλευτής και ενεργό μέλος της ομάδας της ForHealth από το 2016, με σημαντική συμβολή στην τηλεφωνική Εκπαίδευση και Υποστήριξη ασθενών.

Κωνσταντίνα Μπάρτσα

Κωνσταντίνα Μπάρτσα

Νοσηλεύτρια Τηλεφωνικού Κέντρου

Νοσηλεύτρια, επιφορτισμένη από το 2013 με την καθημερινή εξυπηρέτηση ασθενών από τα Προγράμματα Υποστήριξης της ForHealth, αλλά και τον συντονισμό των επισκέψεων του Δικτύου Επαγγελματιών Υγείας

Μαρία Παλιουδάκη

Μαρία Παλιουδάκη

Νοσηλεύτρια Τηλεφωνικού Κέντρου

Νοσηλεύτρια, με πολυετή εμπειρία σε πολυεθνικές φαρμακευτικές αλλά και σημαντική κλινική εμπειρία. Αποτελεί ενεργό μέλος της ομάδας της ForHealth από το 2014, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καθημερινή εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων ασθενών.

Μπλέρτα Λούπο

Μπλέρτα Λούπο

Νοσηλεύτρια Δικτύου Επαγγελματιών Υγείας

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος νοσηλευτικής, με διοικητικές μεταπτυχιακές σπουδές και σημαντική κλινική εμπειρία σε ποικίλες και πολυπολιτισμικές ομάδες ασθενών. Διαθέτει αξιόλογες διοικητικές, οργανωτικές και διδακτικές ικανότητες, ενώ έχει συνεργαστεί τόσο με εθνικούς όσο και διεθνείς φορείς. Συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη ασθενών σε διαφορά επίπεδα, καθώς και επαγγελματιών υγείας από το 2016.

Αλέξανδρος Τηγάνης

Αλέξανδρος Τηγάνης

Επισκέπτης Υγείας

Επισκέπτης Υγείας και ενεργό μέλος της ομάδας της ForHealth από το 2015, με σημαντική συμβολή στην τηλεφωνική Εκπαίδευση και Υποστήριξη ασθενών.

Κωνσταντίνα Κατσίληρα

Κωνσταντίνα Κατσίληρα

Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε διάφορες εταιρείες, είναι ενεργό μέλος της ForHealth και υπεύθυνη για όλες τις διαδικασίες που άπτονται του Λογιστηρίου της εταιρείας

Ευάγγελος Καλαντζής

Ευάγγελος Καλαντζής

Υπάλληλος Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης

Απόφοιτος του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμβάλλει ενεργεά στην υποστήριξη του τμήματος της Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας

Το Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας της ForHealth αποτελείται από έμπειρους και καταρτισμένους συνεργάτες. Νοσηλευτές, Διατροφολόγοι, Επισκέπτες Υγείας, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, έρχονται καθημερινά σε επαφή με δεκάδες ασθενείς, σε όλη την ελληνική επικράτεια, προσφέροντας τους υψηλής ποιότητας Εκπαίδευση και Υποστήριξη, βάσει των πρωτοκόλλων που έχουν αναπτυχθεί από κοινού με τις συνεργαζόμενες Φαρμακευτικές Εταιρείες.

Όλοι οι συνεργάτες αξιολογούνται βάσει των εσωτερικών διαδικασιών της ForHealth, εξασφαλίζοντας το μέγιστο βαθμό εξειδίκευσης και εκπαίδευσης τους, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε πιέστε εδώ.